Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminariepass 6

Fredag 25 maj 11.00 -11.45

 • A6. Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor?

  Digital mognad är en organisations förmåga att realisera nyttan med digitalisering. Givet Sveriges ambition att bli världsledande kring detta har en ny modell och verktyg tagits fram för att mäta och styra mot digital mognad. Seminariet beskriver och diskuterar modellen och dess användning, samt ger exempel på rekommendationer för organisationer i olika mognadssteg. Seminariet utgår från forskning bedriven forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

 • B6. Gemensam verksamhetsutveckling - från samtal till framgångsrik samverkan

  Tillsammans utvecklar sex kommuner i Skaraborg verksamheterna inom vård, omsorg och socialtjänst. Samarbetet har sitt ursprung i gemensam IT-infrastruktur. Nu sker samverkan ur ett verksamhetsperspektiv. I Västerbotten arbetar 14 kommuner tillsammans för gemensam utveckling av digitala tjänster. Nio Kommuner i Västernorrland skapar både nytta för invånare och effektivare verksamhet genom nya digitala tjänster i digitaliseringsprojektet esamverkan.nu.

   Samverkan innebär möjligheter OCH utmaningar för deltagande kommuner. Gemensamma tjänster kräver gemensamt förändrade arbetssätt. Verksamhetsutveckling och kommunikation är nyckelord i arbetet när varje kommun själva tar ansvaret för den digitala transformationen.På detta seminariet får du svar på hur man kan arbeta för att nå ökad produktivitet genom samverkan. Hur framgångsfaktorer och utmaningar kan hanteras.

 • C6. Roboten som berör

  Den sociala roboten Furhat är expert på att prata med människor. Roboten ska hjälpa till med inlärning i alla former och språkträning för nyanlända elever, men att den också ska fungera som stöd för elever med autismdiagnoser.

  Medverkande: Preben Wiik, Furhat robotics och Hillevi Helm, Fryshuset 

 • D6. Så stödjer Inera kommunerna – dagens och framtidens erbjudande

  Nästan samtliga kommuner är idag ägare av Inera och kan därmed avropa ineras tjänster på ett enklare sätt och man kan även påverka vilka tjänster som ska tas fram. Vi berättar även om hur vi stödjer beslutsfattare i deras planering och hur vi tillsammans kommer att kunna stödja hela kommunsektorn.

  Medverkande: Peter Mannerhagen, Inera

 • E6. Dela med dig!
  – Göteborgsförslaget och Smarta kartan

  Att dela med sig till andra är smart. Digitaliseringen har gjort det enklare. Göteborgs Stad erbjuder två digitala plattformar för att dela, byta idéer och saker med andra. Göteborgsförslaget är en förslagslåda där alla kan lämna förslag direkt till politikerna och Smarta Kartan inspirerar och visar vägen till var invånarna kan dela, ge, låna och byta prylar och annat med varandra. Detta är riktigt smart!

  Medverkande: Stefan Lydén, utvecklingsledare Demokrati, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad; Tove Lund, samordnare Sharing City Göteborg

 • F6. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla - vad händer nu?

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018, och i de flesta organisationer har arbetet varit intensivt för att klara alla de anpassningar som krävs. Men den 25 maj är bara början på GDPR-eran och nu går vi in i en ny fas. Hur arbetar vi vidare med frågan och vilket stöd kan SKL erbjuda framöver?

  Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist SKL, Pål Resare, förbundsjurist SKL, Jeanna Thorslund, Jurist och samordnare informationssäkerhet, SKL, Emma Patel, kommunikatör SKL, Olof Raab, koordinator GDPR-arbetet SKL och Manólis Nymark, jurist Inera AB

 • G6. Labb för samhällsutveckling - förbättra för nyanlända barn och unga

  Förnyelselabbet arbetar med komplexa samhällsutmaningar där ingen sitter på svaren. Vi samlar personer från offentlig, privat och ideell sektor. Med användardriven design och kreativa metoder, utforskar vi verkliga behov, skapar och itererar lösningar genom verkliga tester, samt sprider koncept och goda exempel tillsammans med målgruppen.

  Medverkande: Förnyelselabbet, Pia McAleenan SVID och Hanna Andersson, SVID

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!