Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminariepass 6

Fredag 25 maj 11.00 -11.45

 • A6. Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor?

  Digital mognad är en organisations förmåga att realisera nyttan med digitalisering. Givet Sveriges ambition att bli världsledande kring detta har en ny modell och verktyg tagits fram för att mäta och styra mot digital mognad. Seminariet beskriver och diskuterar modellen och dess användning, samt ger exempel på rekommendationer för organisationer i olika mognadssteg. Seminariet utgår från forskning bedriven forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

 • B6. Gemensam verksamhetsutveckling - från samtal till framgångsrik samverkan

  Mer information kommer snart.


 • C6. Automatiserade fordon i lokal och regional miljö

  SKL har nyligen släppt en rapport som beskriver vilka möjligheter och utmaningar som automatiserade fordon skapar. I Göteborg arbetar de också med frågan och utreder hur den fysiska planeringen av staden kommer att påverkas när automatiserade fordon fyller stadens gator.

  Medverkande: Erik Levander, SKL och Anna Svensson, Göteborgs stad

 • D6. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla - men vilket stöd finns?

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018 och de flesta organisationer har arbetat intensivt för att hinna anpassa sig. Men dataskyddsarbetet ska vara en integrerad del av alla offentliga organisationer även efter detta datum. Vid seminariet ges en överblick över det stöd som finns med tonvikt på ledningens ansvar för verksamhetens dataskydd med start den 26 maj. 

  Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist SKL; Pål Resare, förbundsjurist SKL; Jeanna Thorslund, Jurist och samordnare informationssäkerhet, SKL; Emma Patel, kommunikatör SKL; Olof Raab, koordinator GDPR-arbetet SKL; Manólis Nymark, jurist Inera AB

 • E6. Dela med dig!
  – Göteborgsförslaget och Smarta kartan

  Att dela med sig till andra är smart. Digitaliseringen har gjort det enklare. Göteborgs Stad erbjuder två digitala plattformar för att dela, byta idéer och saker med andra. Göteborgsförslaget är en förslagslåda där alla kan lämna förslag direkt till politikerna och Smarta Kartan inspirerar och visar vägen till var invånarna kan dela, ge, låna och byta prylar och annat med varandra. Detta är riktigt smart!

  Medverkande: Stefan Lydén, utvecklingsledare Demokrati, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad; Tove Lund, samordnare Sharing City Göteborg

 • F6. Vision e-hälsa 2025 – modell för samverkan inom andra välfärdsområden?

  SKL och regeringen har enats om en vision för digitaliseringen av sjukvården och socialtjänsten. Samarbetet innehåller gemensamma målsättningar, ansvarsfördelning mellan staten och huvudmännen, en gemensam styr- och samverkansorganisation samt årliga genomförandeplaner.

  Medverkande: Patrik Sundström, programansvarig e-hälsa SKL

 • G6. Labb för samhällsutveckling - förbättra för nyanlända barn och unga

  Förnyelselabbet arbetar med komplexa samhällsutmaningar där ingen sitter på svaren. Vi samlar personer från offentlig, privat och ideell sektor. Med användardriven design och kreativa metoder, utforskar vi verkliga behov, skapar och itererar lösningar genom verkliga tester, samt sprider koncept och goda exempel tillsammans med målgruppen. Ta del av detta nya arbetssätt samt bidra till att förbättra villkoren för nyanlända barn och unga.

  Medverkande: Förnyelselabbet, Pia McAleenan SVID

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!