Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminariepass 5

Fredag 25 maj 09.45 -10.30

 • A5. Vad kan offentlig sektor lära sig av industrins digitalisering?

  Digitaliseringen har antagit ett antal olika skepnader genom åren. Senare tid har medfört ett skifte från automatisering till en radikal omstrukturering av värdekedjor och verksamhetslogik. Seminariet fokuserar på ett antal exempel från privat sektor som innehåller värdefulla insikter som kan överföras till det offentliga. Seminariet utgår från forskning bedriven vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

 • B5. EU:s digitala inre marknad

  Vi fördjupar oss i arbetet kring EU-kommissionens strategi och pågående initiativ för att skapa en digital inre marknad och stärka Europas digitala konkurrenskraft.

  Medverkande: Jörgen Gren, kabinettsekreterare EU-kommissionen

 • C5. Automatiserade fordon i lokal och regional miljö

  SKL har nyligen släppt en rapport som beskriver vilka möjligheter och utmaningar som automatiserade fordon skapar. I Göteborg arbetar de också med frågan och utreder hur den fysiska planeringen av staden kommer att påverkas när automatiserade fordon fyller stadens gator.Även om det lär dröja minst ett tiotal år innan det finns ett trafiksystem med en stor del automatiserade fordon, behöver frågan börja diskuteras redan nu.

  Medverkande: Erik Levander, SKL och Anna Svensson, Göteborgs stad 

 • D5. Är era e-tjänster redo? Nu vill nya och utländska e-legitimationer in

  Nu finns nya svenska kvalitetsmärkta e-legitimationer och den 29 september smäller det! Då måste era e-tjänster även tillåta utländska e-legitimationer. Vi berättar om hur ni klarar eIDAS-förordningens lagkrav om elektronisk identifiering. Juridiskt, tekniskt och i verksamheten.

  Medverkande: Eva Sartorius och Roger Fagerud E-legitimationsnämnden

 • E5. Mer och smartare data för att analysera mer och smartare

  I det här passet får du tips om hur du kan förstå och använda din och din organisations data bättre och hitta nya sätt att omsätta data i tjänster och produkter som stärker samhället. Experience Community Data Lab Kronoparken syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data, med lokalsamhället som utgångspunkt. Labbet utgår från bostadsområdet Kronoparken i Karlstad.

  Medverkande: Petter Falk, RISE Service Labs

 • F5. Beställarnätverk för bättre upphandling av välfärdsteknologi

  Mats Rundkvist och Maria Gill från SKL berättar om hur beställarnätverk kan användas som metod för bättre upphandling bland annat genom att beskriva hur de arbetar med Beställargrupp Välfärdsteknologi.

  Medverkande: Mats Rundkvist SKL; Maria Gill SKL

 • G5. Att leda för utveckling – med invånaren som medskapare

  SKL:s Innovationsguiden delar med sig av sina bästa tips för att du som ledare ska bli en möjliggörare för utveckling och innovation i er verksamhet. Vi bekantar oss med arbetssättet Tjänstedesign – en utvecklingsprocess där man utgår från invånarnas behov och medskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Vi provar också på några av Innovationsguidens metoder och verktyg.

  Medverkande: Sara Tunheden och Ulrika Lundin från Innovationsguiden

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!