Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminariepass 4

Torsdag 24 maj 14.55 - 15.40

 • A4. Trendspaning - eller när du inte behöver en snabbare häst

  Vilka är framtidens behov och utmaningar? Hur kan vi bäst utveckla vår service och våra tjänster så att de inte är passé redan när de lanseras? En trend börjar ofta med en tanke, en idé eller ett beteende som accepteras av fler och fler människor. Genom systematisk omvärldsbevakning och trendspaning skapar vi bra planeringsunderlag där vi kan fatta beslut utifrån människors behov, nu och i framtiden.

  Medverkande: Christina Ceder, konsument- och medborgarservice Göteborgs stad. Malin Broqvist Andersson, Trafikkontoret Göteborgs stad

 • B4. Dela Digitalt – oändlig nytta av att återanvända, samverka och utbyta erfarenheter

  Efter två och ett halvt år är det flera tusen som använder Dela Digitalt. Vi berättar hur olika organisationer och användare använder Dela Digitalt i sitt verksamhetsutvecklingsarbete och om dess framtid. Diskussion om funktioner och aktiviteter för att fler ska dela mer, samt hur offentlig sektor genom crowd-sourcing och bred förankring kan samverka kring utvecklingsinitiativ. Tillsammans kan vi göra mer!

  Medverkande: Johan Kjernald, projektledare Dela Digitalt, Göteborgsregionens Kommunalförbund och Anna Pegelow, ansvarig för Dela Digitalt, SKL

 • C4. Virtuell verklighet i vardagen

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom Virtual Reality / Augmented Reality och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av VR/AR och inspirerar genom konkreta exempel. Visste du att VR redan idag kan användas bland annat till att säkerställa kompetensen i specialiserad offentlig verksamhet?

  Medverkande: Niclas Johansson, VR Sverige, samt Ingrid Unden Lindehell, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

 • D4. Mina meddelanden och Säker digital kommunikation - så hänger det ihop!

  Sverige behöver bättre förutsättningar för att utbyta känslig information digitalt på ett enkelt och säkert sätt; Mina meddelanden löser inte alla kommunikationsbehov. Därför har vi startat samarbetsprojektet Säker digital kommunikation mellan kommuner, landsting och regioner och statliga myndigheter med SKL/Inera som projektägare. 

  Medverkande: Rutger Langland, verksamhetsutvecklare, Kundmötesavdelningen, Skatteverket; Malin Domeij, projektledare för Säker digital kommunikation, Inera

 • E4. Det datadrivna samhället

  Hur kan det offentliga bli bättre på att ge och få data från medborgare och andra aktörer för att tillsammans med andra förbättra samhället? Vilka synsätt behövs förändras för att framgångsrikt driva en öppen förvaltning?

  Medverkande: Peter Krantz, Utvecklingsstrateg, SKL, Per-Erik Nyström, SKL, Emanuel Karlsten, journalist och rådgivare sociala medier, Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket och Björn Hagström, konsult

 • F4. En digitaliseringsstrategi, en handlingsplan och en väg framåt

  I oktober beslutade regeringen om Sveriges första nationella digitaliseringsstrategi. Till strategin ska nu en handlingsplan tas fram. Arbetet leds av SKL, i tätt samarbete med regeringen och Skolverket, i samverkan med skolväsendet och andra aktörer. Välkommen att ta del och påverka hur vi tar oss an utmaningen skolans digitalisering!

  Medverkande: Annika Agélii Genlott, projektansvarig handlingsplanen SKL; Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering SKL; Carl Heath, Senior Researcher RISE

 • G4. Hjälp den nya myndigheten för digitalisering växa fram

  Den 1 september finns en ny myndighet med uppdrag att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Myndigheten är efterfrågad av många och det finns höga förhoppningar om vad ska göras. Vilka är framgångsfaktorerna för myndigheten under åren 2019 – 2021? Vad är viktigt för er organisations utveckling? Ta chansen att bidra till arbetet att skapa den nya myndigheten.

  Medverkande: Bengt Kjellson och Sofie Arvidsson, organisationskommittén

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!