Publicerad: 27 april 2018

B3. En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

I september finns det en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Regeringen har utsett Bengt Kjellson till särskild utredare, för att se till att myndigheten kan börja sitt arbete. Bengt berättar om kommitténs arbete, bl a vad gäller verksamhetens inriktning, prioriteringar och de kompetenser som myndigheten bör ha. Följ hur den nya myndigheten växer fram!

Bengt Kjellson, utredare Regeringskansliet

Var med och skapa den nya myndigheten under seminariet 24 maj 14:55-15:40:
G4. Hjälp den nya myndigheten för digitalisering växa fram

Medverkande: Bengt Kjellson, utredare Regeringskansliet

Lokal: H1

Tid: 24 maj 14:00-14:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!