Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 28 februari 2018

Seminariepass 3

Torsdag 24 maj 14.00 - 14.45

 • A3. Hur leder man för en smartare välfärd?

  Ledarskap för en smartare välfärd kräver mod och välgrundande beslut. Hur driver man digitaliseringsfrågor i en föränderlig omvärld? Hur kan man identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen? Hur hanterar man som ledare de frågor som uppkommer? Hör två ledare berätta om sina arbeten och upplevelser.

  Medverkande: Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör, Kungsbacka och Anders Jarlborg, verksamhetschef för Medicinsk administration på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • B3. En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

  I september finns det en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Regeringen har utsett Bengt Kjellson till särskild utredare, för att se till att myndigheten kan börja sitt arbete. Bengt berättar om kommitténs arbete, bl a vad gäller verksamhetens inriktning, prioriteringar och de kompetenser som myndigheten bör ha. Följ hur den nya myndigheten växer fram!

  Medverkande: Bengt Kjellson, utredare Regeringskansliet

 • C3. Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom Internet of Things (IoT) och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av IoT och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att IoT redan idag kan användas för att främja folkhälsan genom luft- och vattenövervakning?

  Medverkande: Jin Moen, IoT Sverige; Lars Samuelsson, Göteborgs stad 

 • D3. En ny vassare juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom digital förvaltning

  Denna vägledning har fått en bred användning och delvis brutit ny mark för myndigheternas utveckling av rättsenliga digitala tjänster. Nu har den uppdaterats och kompletterats till en version 3.0 som ges ut av eSam. Syftet är att ännu tydligare peka ut lösningar där arkitekturer och rättsregler kan samverka som en fungerande helhet.

  Medverkande: Johan Bålman, eSam och Advokat Per Furberg

 • E3. Vann Cambridge Analytica valet åt Donald Trump?

  Hur stor påverkan har egentligen sociala medier och filterbubblor på vad vi tänker, känner - och röstar? Hur oroliga ska vi vara för yttre påverkan på våra val och våra tankar och vems fel är det?

  Emanuel Karlsten - stjärna på ämnet fake news - ger en upplysande och kanske skrämmande föreläsning kring internets påverkan på demokratin och våra offentliga system. 

 • F3. OECD-studie av datadriven förvaltning

  På inbjudan av regeringen genomförde OECD under senhösten 2017 en studie om hur vi kan ta tillfånga potentialen i en öppen och datadriven förvaltning i Sverige.

  Medverkande: Representanter från OECD

 • G3. Innovationsbarometern: Främjas eller hämmas innovation på din arbetsplats?

  SKL och Vinnova kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Resultat från liknade kartläggning i Danmark visar att vissa förhållanden i organisationskulturen främjar innovationer.

  Medverkande: Susanna Shaibu, SKL och Peter Berggren, Göteborgs Stad

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!