Publicerad: 27 april 2018

B1. SKL-koncernen kraftsamlar för att stödja kommuner och landsting/regioner i digitaliseringsarbetet

Digitalisering är en avgörande förändringsfaktor för att effektivisera verksamheterna för att klara kommande utmaningar och leva upp till invånarnas förväntningar. SKL, tillsammans med SKL-bolagen Inera och Kommentus, mobiliserar nu för att stödja i denna utveckling.

Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL

SKL:s samlade fokus, vad som kommer att tas om hand på den nationella nivån och vad som förväntas att kommuner och landsting/regioner gör, samt hur vi på bästa sätt kan använda marknadens kapacitet och innovationskraft, berättar vi mer om på seminariet.

Medverkande: Jenny Birkestad – chef avdelningen för Digitalisering SKL, Eva-Lotta Löwstedt Lundell – VD SKL Kommentus, Sofie Zetterström - Inera 

 

 

Lokal: H1

Tid: 24 maj 11.00-11:45

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!