Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 5 mars 2018

Seminarier temaspår Offentliga Rummet 2018

Seminarierna är indelade i sju temaspår som löper parallellt under konferensen, genom sju seminariepass. Du behöver inte anmäla deltagande till seminarierna i förväg. Vi uppdaterar programmet löpande.

Seminariepass 1, torsdag 24 maj 11:00 - 11:45

 • A1. Hur kan vi tänka nytt och framtidssäkra en modern offentlig förvaltning?

  Regeringen satsar på att öka takten i digitaliseringen av det offentliga Sverige. En av insatserna är Expertgruppen för digitala investeringar som har fått i uppdrag att stödja myndigheter som avser att göra större digitala verksamhetsinvesteringar. Vilka utmaningar och möjligheter finns det och hur lyckas vi i praktiken? Vilka spaningar har expertgruppen gjort hittintills?

  Medverkande: Katarina von Goës, kanslichef Expertgruppen för digitala investeringar

 • B1. SKL-koncernen kraftsamlar för att stödja kommuner och landsting/regioner i digitaliseringsarbetet

  Digitalisering är en avgörande förändringsfaktor för att effektivisera verksamheterna för att klara kommande utmaningar och leva upp till invånarnas förväntningar. SKL, tillsammans med SKL-bolagen Inera och Kommentus, mobiliserar nu för att stödja i denna utveckling.

  Medverkande: Jenny Birkestad – chef avdelningen för Digitalisering SKL, Eva-Lotta Löwstedt Lundell – VD SKL Kommentus, Sofie Zetterström - Inera 

 • C1. Drönare för samhällsnytta

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom obemannade farkoster och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av drönare och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att drönare redan har använts bland annat i räddningsarbete?

  Medverkande: Annika Hovberg, Norrköpings kommun; Anton Holmström, Skogsstyrelsen

 • D1. Det offentliga Sveriges digitalisering – från karta till verkstad

  Vilka gemensamma utmaningar och behov finns inom stat, kommun och landsting? Vilka utvecklingsaktiviteter pågår och vad behöver vi göra tillsammans för att bidra till stärkt helhetsperspektiv och större samhällsnytta?

  Medverkande: Mikael Österlund och Michiko Muto, eSam

 • E1. IRIS – EU-projekt testar framtidens digitala möjligheter för stadsutveckling

  I den globala konkurrensen om tillväxt och investeringar, är städernas attraktivitet som miljöer för lärande, innovation och affärsverksamhet viktiga parametrar för framgång och god livskvalité. Därför måste städerna erbjuda lösningar för att öka resurseffektiviteten genom åtgärder som riktar sig mot energisystem, rörlighet och luftkvalitet. Genom digitaliseringens möjligheter finns stora förväntningar som IRIS- projektet kommer att adressera.

  Medverkande: Eva Pavic Johanneberg Science, Kim Lantto och Noel Alldritt, Göteborgs Stad

 • F1. Det politiska ledarskapet för en smartare välfärd

  För att klara digitaliseringen i offentlig sektor krävs ett modigt politiskt ledarskap. Mod att fatta snabba och framsynta beslut, mod att ta beslut även om inte alla fakta finns och mod att våga ändra ett taget beslut när förutsättningarna ändras. Här berättar politiker om sin roll och hur de kan leda för en smartare välfärd.

  Medverkande: Carl Heath leder ett samtal med inbjudna politiker 

 • G1. Hur kan de globala hållbarhetsmålen driva innovation i offentlig verksamhet?

  De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 innebär stora krav på samhällsomställning. Har du idéer som kan bidra till att till exempel stoppa klimatkrisen, förbättra människors hälsa, minska ojämlikheten, bygga effektiva institutioner eller något annat av de Globala målen? Kom och utveckla dessa idéer tillsammans med oss och andra på Offentliga rummet.

  Medverkande: Andreas Netz, Vinnova

Seminariepass 2, torsdag 24 maj 11:55 - 12:40

 • A2. Regeringens satsning Digitalt först – prioriterade insatser 2018 

  Civilminister Ardalan Shekarabi ansvarar för övergripande frågor om digitalisering av offentlig förvaltning. Vi berättar om regeringens satsning på området och den tydliga ambitionen att öka takten i moderniseringen av offentliga verksamheter. I regeringens budget för 2018 prioriteras särskilt den nya Myndigheten för digital förvaltning, nationell digital infrastruktur, öppna data och datadriven innovation, här får du veta mer om hur man ligger till i arbetet.

  Medverkande: Anders X Nyström, tf enhetschef Enheten för digital förvaltning, Finansdepartementet

 • B2. Guldlänken 2018 - lär känna finalisterna inför röstning

  Träffa årets tre finalister i Guldlänken. Under dagen är du med och röstar fram den av de tre som som ska vinna utmärkelsen för den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Fokus i årets Guldlänken är på lösningar med påvisad effekt som upplevs av medborgare, invånare eller medarbetare och som har potential att skalas upp och spridas. Ta chansen att få veta mer om vad de gjort för att hamna i final, och passa på att rösta på din favorit som kan skapa ringar på vattnet i hela det offentliga Sverige.

  Medverkande: Pristagare Guldlänken

 • C2. Blockchain – en disruptiv teknik för det offentliga

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom blockkedjan och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av blockkedjan och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att blockkedjan redan idag kan användas för att skapa och hantera digitala originaldokument?

  Medverkande: Karl Sandell, Försäkringskassan; Göran Almgren, Enigio Time

 • D2. Ny lag om webbtillgänglighet
  – hur förbereder vi oss?

  Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (baserad på EU:s webbdirektiv) börjar gälla den 23 september 2018. Pär Lännerö, projektledare på webbriktlinjer.se, berättar vad de nya lagkraven innebär och ger konkreta tips på hur vi bäst anpassar offentliga webbplatser för ökad tillgänglighet.

  Medverkande: Pär Lännerö, projektledare på webbriktlinjer.se och Åsa Holmberg, digital tillgänglighetsstrateg på Försäkringskassan

 • E2. Innovationsbarometern: Hur kan man mäta innovation i offentlig sektor?

  SKL och Vinnova kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Lyssna till exempel och lärdomar från liknande kartläggningar i våra grannländer Danmark och Norge.

  Medverkande: Susanna Shaibu, SKL; Peter Berggren, Göteborgs Stad; Une Tangen, Kommunsektorens organisasjon i Norge

 • F2. Vad är automatisering och hur når jag önskad effekt?

  Uppemot 50 procent av det arbete som människor utför idag skulle enligt forskningen kunna automatiseras de närmaste decennierna. Hur arbetar man i praktiken för att automatisera arbetsuppgifter?

  Medverkande: Malin Annergård Analytiker SKL 

Seminariepass 3, torsdag 24 maj 14:00 -14:45

 • A3. Hur leder man för en smartare välfärd?

  Ledarskap för en smartare välfärd kräver mod och välgrundande beslut. Hur driver man digitaliseringsfrågor i en föränderlig omvärld? Hur kan man identifiera, beskriva och sprida vad som möjliggör utveckling, och vad som kan stå i vägen? Hur hanterar man som ledare de frågor som uppkommer? Hör två ledare berätta om sina arbeten och upplevelser.

  Medverkande: Ann-Charlotte Järnström, Kommundirektör, Kungsbacka och Anders Jarlborg, verksamhetschef för Medicinsk administration på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 • B3. En ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn

  I september finns det en ny myndighet som ska utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter samt kommuner och landsting. Regeringen har utsett Bengt Kjellson till särskild utredare, för att se till att myndigheten kan börja sitt arbete. Bengt berättar om kommitténs arbete, bl a vad gäller verksamhetens inriktning, prioriteringar och de kompetenser som myndigheten bör ha. Följ hur den nya myndigheten växer fram!

  Medverkande: Bengt Kjellson, utredare Regeringskansliet

 • C3. Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom Internet of Things (IoT) och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av IoT och inspirerar genom konkreta projektexempel. Visste du att IoT redan idag kan användas för att främja folkhälsan genom luft- och vattenövervakning?

  Medverkande: Jin Moen, IoT Sverige; Lars Samuelsson, Göteborgs stad 

 • D3. En ny vassare juridisk vägledning för verksamhetsutveckling inom digital förvaltning

  Denna vägledning har fått en bred användning och delvis brutit ny mark för myndigheternas utveckling av rättsenliga digitala tjänster. Nu har den uppdaterats och kompletterats till en version 3.0 som ges ut av eSam. Syftet är att ännu tydligare peka ut lösningar där arkitekturer och rättsregler kan samverka som en fungerande helhet.

  Medverkande: Johan Bålman, eSam och Advokat Per Furberg

 • E3. Vann Cambridge Analytica valet åt Donald Trump?

  Hur stor påverkan har egentligen sociala medier och filterbubblor på vad vi tänker, känner - och röstar? Hur oroliga ska vi vara för yttre påverkan på våra val och våra tankar och vems fel är det?

  Emanuel Karlsten - stjärna på ämnet fake news - ger en upplysande och kanske skrämmande föreläsning kring internets påverkan på demokratin och våra offentliga system. 

 • F3. OECD-studie av datadriven förvaltning

  På inbjudan av regeringen genomförde OECD under senhösten 2017 en studie om hur vi kan ta tillfånga potentialen i en öppen och datadriven förvaltning i Sverige.

  Medverkande: Representanter från OECD

 • G3. Innovationsbarometern: Främjas eller hämmas innovation på din arbetsplats?

  SKL och Vinnova kartlägger i år innovation i offentlig sektor för första gången i Sverige genom Innovationsbarometern, bl a i samarbete med Göteborgs Stad. Resultat från liknade kartläggning i Danmark visar att vissa förhållanden i organisationskulturen främjar innovationer.

  Medverkande: Susanna Shaibu, SKL och Peter Berggren, Göteborgs Stad

Seminariepass 4, torsdag 24 maj 14:55 -15:40

 • A4. Trendspaning - eller när du inte behöver en snabbare häst

  Vilka är framtidens behov och utmaningar? Hur kan vi bäst utveckla vår service och våra tjänster så att de inte är passé redan när de lanseras? En trend börjar ofta med en tanke, en idé eller ett beteende som accepteras av fler och fler människor. Genom systematisk omvärldsbevakning och trendspaning skapar vi bra planeringsunderlag där vi kan fatta beslut utifrån människors behov, nu och i framtiden.

  Medverkande: Christina Ceder, konsument- och medborgarservice Göteborgs stad. Malin Broqvist Andersson, Trafikkontoret Göteborgs stad

 • B4. Dela Digitalt – oändlig nytta av att återanvända, samverka och utbyta erfarenheter

  Efter två och ett halvt år är det flera tusen som använder Dela Digitalt. Vi berättar hur olika organisationer och användare använder Dela Digitalt i sitt verksamhetsutvecklingsarbete och om dess framtid. Diskussion om funktioner och aktiviteter för att fler ska dela mer, samt hur offentlig sektor genom crowd-sourcing och bred förankring kan samverka kring utvecklingsinitiativ. Tillsammans kan vi göra mer!

  Medverkande: Johan Kjernald, projektledare Dela Digitalt, Göteborgsregionens Kommunalförbund och Anna Pegelow, ansvarig för Dela Digitalt, SKL

 • C4. Virtuell verklighet i vardagen

  Hur kan det offentliga navigera genom den senaste utvecklingen inom Virtual Reality / Augmented Reality och experimentera med nya lösningar för komplexa samhällsutmaningar? Vi utmanar dig till nytänkande om hur problem kan lösas med hjälp av VR/AR och inspirerar genom konkreta exempel. Visste du att VR redan idag kan användas bland annat till att säkerställa kompetensen i specialiserad offentlig verksamhet?

  Medverkande: Niclas Johansson, VR Sverige, samt Ingrid Unden Lindehell, Vatten och Avfallskompetens i Norr AB

 • D4. Mina meddelanden och Säker digital kommunikation - så hänger det ihop!

  Sverige behöver bättre förutsättningar för att utbyta känslig information digitalt på ett enkelt och säkert sätt; Mina meddelanden löser inte alla kommunikationsbehov. Därför har vi startat samarbetsprojektet Säker digital kommunikation mellan kommuner, landsting och regioner och statliga myndigheter med SKL/Inera som projektägare. 

  Medverkande: Rutger Langland, verksamhetsutvecklare, Kundmötesavdelningen, Skatteverket; Malin Domeij, projektledare för Säker digital kommunikation, Inera

 • E4. Det datadrivna samhället

  Hur kan det offentliga bli bättre på att ge och få data från medborgare och andra aktörer för att tillsammans med andra förbättra samhället? Vilka synsätt behövs förändras för att framgångsrikt driva en öppen förvaltning?

  Medverkande: Peter Krantz, Utvecklingsstrateg, SKL, Per-Erik Nyström, SKL, Emanuel Karlsten, journalist och rådgivare sociala medier, Ulrika Domellöf Mattsson, Naturvårdsverket och Björn Hagström, konsult

 • F4. En digitaliseringsstrategi, en handlingsplan och en väg framåt

  I oktober beslutade regeringen om Sveriges första nationella digitaliseringsstrategi. Till strategin ska nu en handlingsplan tas fram. Arbetet leds av SKL, i tätt samarbete med regeringen och Skolverket, i samverkan med skolväsendet och andra aktörer. Välkommen att ta del och påverka hur vi tar oss an utmaningen skolans digitalisering!

  Medverkande: Annika Agélii Genlott, projektansvarig handlingsplanen SKL; Johanna Karlén, programansvarig skolans digitalisering SKL; Carl Heath, Senior Researcher RISE

 • G4. Hjälp den nya myndigheten för digitalisering växa fram

  Den 1 september finns en ny myndighet med uppdrag att utveckla, samordna och stödja digitaliseringen av statliga myndigheter, kommuner och landsting. Myndigheten är efterfrågad av många och det finns höga förhoppningar om vad ska göras. Vilka är framgångsfaktorerna för myndigheten under åren 2019 – 2021? Vad är viktigt för er organisations utveckling? Ta chansen att bidra till arbetet att skapa den nya myndigheten.

  Medverkande: Bengt Kjellson och Sofie Arvidsson, organisationskommittén

Seminariepass 5, fredag 25 maj 09:45 -10:30

 • A5. Vad kan offentlig sektor lära sig av industrins digitalisering?

  Digitaliseringen har antagit ett antal olika skepnader genom åren. Senare tid har medfört ett skifte från automatisering till en radikal omstrukturering av värdekedjor och verksamhetslogik. Seminariet fokuserar på ett antal exempel från privat sektor som innehåller värdefulla insikter som kan överföras till det offentliga. Seminariet utgår från forskning bedriven vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

 • B5. EU:s digitala inre marknad

  Vi fördjupar oss i arbetet kring EU-kommissionens strategi och pågående initiativ för att skapa en digital inre marknad och stärka Europas digitala konkurrenskraft.

  Medverkande: Jörgen Gren, kabinettsekreterare EU-kommissionen

 • C5. Automatiserade fordon i lokal och regional miljö

  SKL har nyligen släppt en rapport som beskriver vilka möjligheter och utmaningar som automatiserade fordon skapar. I Göteborg arbetar de också med frågan och utreder hur den fysiska planeringen av staden kommer att påverkas när automatiserade fordon fyller stadens gator.Även om det lär dröja minst ett tiotal år innan det finns ett trafiksystem med en stor del automatiserade fordon, behöver frågan börja diskuteras redan nu.

  Medverkande: Erik Levander, SKL och Anna Svensson, Göteborgs stad 

 • D5. Är era e-tjänster redo? Nu vill nya och utländska e-legitimationer in

  Nu finns nya svenska kvalitetsmärkta e-legitimationer och den 29 september smäller det! Då måste era e-tjänster även tillåta utländska e-legitimationer. Vi berättar om hur ni klarar eIDAS-förordningens lagkrav om elektronisk identifiering. Juridiskt, tekniskt och i verksamheten.

  Medverkande: Eva Sartorius och Roger Fagerud E-legitimationsnämnden

 • E5. Mer och smartare data för att analysera mer och smartare

  I det här passet får du tips om hur du kan förstå och använda din och din organisations data bättre och hitta nya sätt att omsätta data i tjänster och produkter som stärker samhället. Experience Community Data Lab Kronoparken syftar till att utveckla, testa och utvärdera visualisering, interaktion och användning av data, med lokalsamhället som utgångspunkt. Labbet utgår från bostadsområdet Kronoparken i Karlstad.

  Medverkande: Petter Falk, RISE Service Labs

 • F5. Beställarnätverk för bättre upphandling av välfärdsteknologi

  Mats Rundkvist och Maria Gill från SKL berättar om hur beställarnätverk kan användas som metod för bättre upphandling bland annat genom att beskriva hur de arbetar med Beställargrupp Välfärdsteknologi.

  Medverkande: Mats Rundkvist SKL; Maria Gill SKL

 • G5. Att leda för utveckling – med invånaren som medskapare

  SKL:s Innovationsguiden delar med sig av sina bästa tips för att du som ledare ska bli en möjliggörare för utveckling och innovation i er verksamhet. Vi bekantar oss med arbetssättet Tjänstedesign – en utvecklingsprocess där man utgår från invånarnas behov och medskapar lösningar tillsammans med användare och utförare. Vi provar också på några av Innovationsguidens metoder och verktyg.

  Medverkande: Sara Tunheden och Ulrika Lundin från Innovationsguiden

Seminariepass 6, fredag 25 maj 11:00 -11:45

 • A6. Digital mognad: Hur uppnår vi accelererad digitalisering i offentlig sektor?

  Digital mognad är en organisations förmåga att realisera nyttan med digitalisering. Givet Sveriges ambition att bli världsledande kring detta har en ny modell och verktyg tagits fram för att mäta och styra mot digital mognad. Seminariet beskriver och diskuterar modellen och dess användning, samt ger exempel på rekommendationer för organisationer i olika mognadssteg. Seminariet utgår från forskning bedriven forskningskonsortiet Digital Förvaltning vid Swedish Center for Digital Innovation vid bl.a. Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan.

  Medverkande: Johan Magnusson, Swedish Center for Digital Innovation, Göteborgs universitet

 • B6. Gemensam verksamhetsutveckling - från samtal till framgångsrik samverkan

  Tillsammans utvecklar sex kommuner i Skaraborg verksamheterna inom vård, omsorg och socialtjänst. Samarbetet har sitt ursprung i gemensam IT-infrastruktur. Nu sker samverkan ur ett verksamhetsperspektiv. I Västerbotten arbetar 14 kommuner tillsammans för gemensam utveckling av digitala tjänster. Nio Kommuner i Västernorrland skapar både nytta för invånare och effektivare verksamhet genom nya digitala tjänster i digitaliseringsprojektet esamverkan.nu.

   Samverkan innebär möjligheter OCH utmaningar för deltagande kommuner. Gemensamma tjänster kräver gemensamt förändrade arbetssätt. Verksamhetsutveckling och kommunikation är nyckelord i arbetet när varje kommun själva tar ansvaret för den digitala transformationen.På detta seminariet får du svar på hur man kan arbeta för att nå ökad produktivitet genom samverkan. Hur framgångsfaktorer och utmaningar kan hanteras.

 • C6. Roboten som berör

  Den sociala roboten Furhat är expert på att prata med människor. Roboten ska hjälpa till med inlärning i alla former och språkträning för nyanlända elever, men att den också ska fungera som stöd för elever med autismdiagnoser.

  Medverkande: Preben Wiik, Furhat robotics och Hillevi Helm, Fryshuset 

 • D6. Så stödjer Inera kommunerna – dagens och framtidens erbjudande

  Nästan samtliga kommuner är idag ägare av Inera och kan därmed avropa ineras tjänster på ett enklare sätt och man kan även påverka vilka tjänster som ska tas fram. Vi berättar även om hur vi stödjer beslutsfattare i deras planering och hur vi tillsammans kommer att kunna stödja hela kommunsektorn.

  Medverkande: Peter Mannerhagen, Inera

 • E6. Dela med dig!
  – Göteborgsförslaget och Smarta kartan

  Att dela med sig till andra är smart. Digitaliseringen har gjort det enklare. Göteborgs Stad erbjuder två digitala plattformar för att dela, byta idéer och saker med andra. Göteborgsförslaget är en förslagslåda där alla kan lämna förslag direkt till politikerna och Smarta Kartan inspirerar och visar vägen till var invånarna kan dela, ge, låna och byta prylar och annat med varandra. Detta är riktigt smart!

  Medverkande: Stefan Lydén, utvecklingsledare Demokrati, Konsument- och medborgarservice, Göteborgs Stad; Tove Lund, samordnare Sharing City Göteborg

 • F6. Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla - vad händer nu?

  Dataskyddsförordningen (GDPR) börjar gälla den 25 maj 2018, och i de flesta organisationer har arbetet varit intensivt för att klara alla de anpassningar som krävs. Men den 25 maj är bara början på GDPR-eran och nu går vi in i en ny fas. Hur arbetar vi vidare med frågan och vilket stöd kan SKL erbjuda framöver?

  Medverkande: Staffan Wikell, förbundsjurist SKL, Pål Resare, förbundsjurist SKL, Jeanna Thorslund, Jurist och samordnare informationssäkerhet, SKL, Emma Patel, kommunikatör SKL, Olof Raab, koordinator GDPR-arbetet SKL och Manólis Nymark, jurist Inera AB

 • G6. Labb för samhällsutveckling - förbättra för nyanlända barn och unga

  Förnyelselabbet arbetar med komplexa samhällsutmaningar där ingen sitter på svaren. Vi samlar personer från offentlig, privat och ideell sektor. Med användardriven design och kreativa metoder, utforskar vi verkliga behov, skapar och itererar lösningar genom verkliga tester, samt sprider koncept och goda exempel tillsammans med målgruppen.

  Medverkande: Förnyelselabbet, Pia McAleenan SVID och Hanna Andersson, SVID

Seminariepass 7, fredag 25 maj 12:45 -13:30

 • A7. Ledningssystem för Informationssäkerhet (LIS)

  Under 2017 seglade informationssäkerhet upp som ett område som alla diskuterade. Det blev även tydligt att detta inte är ett område som ska hänvisas till IT-avdelning utan att det är en ledningsfråga. Svaret på hur offentliga organisationer ska arbeta med området stavas LIS – Ledningssystem för Informationssäkerhet. Men hur ska detta införas i praktiken? MSB presenterar sitt nya stöd för att införa ett Ledningssystem för Informationssäkerhet och ger konkreta tips på hur det ska sammanfogas med andra ledningssystem.

  Medverkande: Margareta Palmqvist, Enhetschef, enheten för systematiskt informationssäkerhetsarbete, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

 • B7. Initiativ för en smartare välfärd

  Vi bjuder på en kavalkad av viktiga initiativ för en smartare välfärd. I rask takt kommer projektledare från SKL att beskriva sina arbeten och nästa steg i utvecklingen. Vill ni veta mer om, och lära av, initiativen då har ni hamnat rätt!

  Medverkande: Projektledare från SKL: Anna Johansson, Daniel Antonsson, Johanna Karlén

 • C7. Artificiell intelligens - möjligheter för välfärden

  Intresset för möjligheterna med Artificiell Intelligens (AI) har växt explosionsartat de senaste åren. Vi har bjudit in representanter för två exempel på användningsområden inom välfärden. Internationella engelska skolan i Stockholm använder ögon-scanning och AI för att upptäcka elever som är i riskzonen för dyslexi och Inera har utrett möjligheterna med AI och automatisering i första linjens vård.

  Medverkande: Simon Varley, rektor på internationella engelska skolan; Bo Kristoffersson, CEO Lexplore Nordic; Kristina Stensson Ljungdahl, utredare Inera

 • D7. Samverkan kring e-arkiv - lärdomar och framgångsfaktorer

  E-arkiv är navet i kommunernas informationshantering och ska ge hållbar informationshantering. Sveriges landsting/regioner och kommuner har kommit olika långt i sitt arbete med att införa e-arkiv. Många upplever e-arkiv som en komplex och kostsam fråga, och söker samarbete med andra parter.

  Medverkande: Caspar Almalander, Nationell samordnare e‑arkiv, SKL; Leif Sandberg, Förvaltningsledare R7e-arkiv; Mats Porsklev, Förbundschef Sydarkivera

 • E7. Demokratisera digitaliseringen i praktiken

  Digital kompetens och tillgänglighet är avgörande idag för att delta i samhället. Hur säkerställer vi att alla får likvärdiga möjligheter till digital delaktighet när allt fler av samhällets tjänster och funktioner digitaliseras? Här beskriver olika aktörer sina verktyg och samverkansmodeller för digital delaktighet – praktiska exempel på vad som kan göras för att demokratisera digitaliseringen i praktiken.

  Medverkande: Elin Wihlborg, professor statsvetenskap, Linköpings Universitet; Danny Aerts, VD Internetstiftelsen; Terese Raymond, projektkoordinator DIGIDEL; Anette Eliasson, chef Göteborgs stadsbibliotek; Anders Nordh, Projektledare SKL

 • F7. Hur kan ideer och innovationer från start-ups komma det offentliga till nytta?

  Hur kan startup-företags idéer komma det offentliga till nytta? Träffa fyra Vinnova-stöttade startup-företag med lösningar för offentlig sektor och hör dem berätta om hur de kan bidra till utveckling. Du får dessutom svar på hur offentliga organisationer kan upphandla innovationer.

  Medverkande: Niklas Tideklev, Upphandlingsmyndigheten; Pia Nilsson, HR2 Systems; Niclas Persson, SDG12; Mattias Schain, Tolkvox

 • G7. Spridningslabbet - spridningsmodell för innovationer i det offentliga

  Måste varje offentlig verksamhet uppfinna nya metoder, tjänster och arbetssätt själv? Svaret är nej. Spridningslabbet skapar sätt att sprida innovationer från en kommun, myndighet eller vårdinstitution, till en annan. I labbet överförs innovation i arbetssätt för socialtjänsten Angered, med stor effekt på försörjningsstöd och kostnader. Målet är en beprövad spridningsmodell och en digital flerstegsguide. Ta del av lärdomar och prova på några metoder.

  Medverkande: Christina Y Karlsson, Angereds stadsdelsförvaltning; Leif Denti, Göteborgs Universitet och Martin Kreuger, Kreuger Media

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!