Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 29 mars 2018

Nätverk Offentliga Rummet 2018

På nätverksdagen den 23 maj finns flera nätverk att välja mellan.

De olika nätverksvalen publiceras löpande. Du som anmält dig till nätverksdagen innan alla alternativ publiceras, kommer att få ett mejl när samtliga alternativ är publicerade och då få möjlighet att välja.

Nätverksträffar 23 maj

 • 1. Medarbetardriven innovation – hur gör vi?

  Många kommuner, landsting, regioner och statliga verksamheter arbetar idag med olika former av idéslussar, innovationsslussar eller liknande där syftet är att inspirera, identifiera och förädla medarbetarnas idéer på vägen till förverkligande. Nätverksdagen syftar till erfarenhetsutbyte mellan de som idag arbetar med och inspiration för de som är nyfikna eller till och med är på väg att starta sådan verksamhet.

  Öppet kl 10-15.00 inkl lunch och e.m. fika, slutet kl. 15:00-17:00Arrangörer: Vinnova

 • 2. Regionalt samarbete för ökad och snabbare digitalisering

  Alla som arbetar med regionutveckling i Sverige är välkomna. Med ett nationellt och regionalt perspektiv diskuterar vi tillsammans hur vi kan hjälpa varandra till ökad och snabbare digitalisering.

  Öppet för alla intresseradeArrangörer: Västra Götalandsregionen

 • 3. Startkonferens Utmaningsdriven innovation

  Varmt välkomna på startkonferensen för nystartade steg 1-projekt inom programmet för Utmaningsdriven innovation!

  Slutet, endast för inbjudna gästerArrangörer: Vinnova

 • 4. Nätverksdag och workshop om regeringsuppdragen Digitalt Först

  Utvecklingsmyndigheterna för Digital först-uppdragen träffas för erfarenhetsutbyte och workshop för uppdragen.

  Slutet, endast för inbjudna gästerArrangörer: Regeringskansliet och utvecklingsmyndigheterna

 • 5. Nationella principer för digital samverkan – nytt interoperabilitetsramverk för det offentliga Sverige

  Under denna nätverksdag samlar eSam, SKL och Inera sina respektive arkitekturgrupperingar. För att offentlig sektor på riktigt ska kunna ta tillvara på digitaliseringens möjligheter behöver vi stärka vår förmåga att fungera effektivt tillsammans.

  Öppet för alla intresseradeLokal: G2Arrangörer: eSam

 • 6. Informationssäkerhet i samverkan

  Nätverksdagen för dig som arbetar med och vill samverka om informationssäkerhet inom stat, kommun och landsting.

  Öppet för alla intresseradeArrangörer: eSam

 • 7. Verksamhetsutveckling 3.0 för jurister inom digital förvaltning

  En nätverksdag för jurister vid myndigheter, kommuner och landsting. Denna dag är ett måste för dig som arbetar med juridiska frågor för att utveckla och införa digitala tjänster och vill samverka för att återanvända redan införda lösningar i stället för att uppfinna hjulet på nytt. Även du som inte arbetar vid en myndighet som ingår i eSam är välkommen.

  Öppet för alla intresseradeArrangörer: eSam

 • 8. Jönköpingsdag

  Digitaliseringsrådet för region Jönköpings län samlas och arbetar med digitaliseringsfrågor och den gemensamma verksamhetsplanen för åren 2019-2021

  Slutet för inbjudna gästerArrangörer: Jan Pihl, Region Jönköpings län

 • 9. Användarforum Open e-platform

  Under forumet kommer vi tillsammans diskutera framtidslösningar och möjligheter med plattformen - men också utmaningarna. Hur fångar vi upp och löser generella problem på bästa sätt? Kan vi bredda samverkan? Vi delar med oss av våra samlade erfarenheter och reflektioner.

  Öppet för alla intresseradeArrangörer: e-Samverkan/användarföreningen open e-platform

 • 10. Digitalisering av socialt arbete

  Vi börjar arbetet och diskussionerna i med en kartläggning av vad som pågår i kommunerna. Sen jobbar vi vidare med den och ser var vi kan hitta samarbeten och synergi-effekter. Finns det svarta hål? Dagen kommer att blandas med aktiviteter: workshops, talare, diskussioner.

  Öppet för alla intresseradeArrangörer: Socialstyrelsen, Helsingborgs stad m fl.

 • 11. AI = Automatisering med Intelligens

  Mycket fokus riktas idag på att effektivisera offentlig förvaltning genom tillämpning av lösningar baserade på Artificiell Intelligens (AI) och/eller automatiserade, IT-baserade system, s k robotiserad processautomation – RPA. Alla dessa lösningar har ett internt fokus på organisationens handläggare, men vilka är kundernas/medborgarnas behov och nyttor?

  Öppet för alla intresseradeArrangörer: Föreningen Sambruk Övriga hålltider
  16.40-17.30 Föreningen Sambruks Årsmöte
  Samtliga medlemmar hälsas välkomna till Årsmötet som den 23 maj. Årsmötet är föreningsmedlemmarnas formellt viktigaste och stadgeenliga forum för delaktighet och påverkan för föreningens verksamhet och utveckling.
  På föreningsstämman ges föredragningar om tidigare och pågående verksamhet, samt beslut om verksamhetsplan för kommande år och en ny styrelse väljs.Årsmötet hålls i samma lokal, R14, som föreningen Sambruks nätverksdagHandlingar till årsmötet och konstituerande möte17.30-18.30 Konstituerande möte med den nya styrelsenVarmt välkomna hälsar föreningen Sambruks styrelse genom ordförande Monika Bubholz

 • 12. Framtidens samhälle – med stöd av artificiell intelligens

  Artificiell intelligens innebär stora möjligheter för ett land som Sverige. Vi har mycket goda förutsättningar i form av en digitalt kompetent befolkning, ett innovativt näringslivsklimat och många start-ups. Samtidigt ser vi stora utmaningar i att klara välfärden.

  Öppet för alla intresseradeArrangörer: Governo och Vinnova

 • 13. Samverkan mellan forskning och verksamheter - rundabordssamtal

  Detta är en öppen mötesplats för samtal om forskning och samverkan i det gemensamma intresset att utveckla digitalisering i offentlig förvaltning.

  Tid: 13.00-17.00, öppet för alla intresserade.Lokal: R21Arrangör: Elin Wihlborg och Lotta Gröning vid Linköpings universitetDeltagarna är välkomna att äta lunch innan nätverksträffen.

 • 14. En digitaliseringsstrategi, en handlingsplan och en väg framåt

  I oktober 2017 fick Sverige sin första nationella digitaliseringsstrategi beslutad av regeringen. Tillsammans med strategin ska nu en handlingsplan tas fram där arbetet leds av SKL i tätt samarbete med regeringen och Skolverket, men också i bred samverkan med skolväsendet och andra aktörer.

  Öppet för alla intresseradeArrangörer: SKL

 • 15. Internet of Things som motor för den smartare välfärden

  Vad görs idag, vad kan vi göra imorgon och hur kommer man igång. Hur IoT (Internet of Things) kan möjliggöra att kommuner och bolag kan utföra sitt uppdrag på ett modernt sätt och ligga i framkant. Hur kan IoT bidra till att lösa utmaningar och problem som offentlig sektor har?

  Öppet för alla intresseradeArrangörer: Göteborg stad, IoT Sverige och RISE

 • 16. Nätverk Förvaltningsstyrning PM3 i kommuner


  Tid: Kommer senareLokal : R34Slutet, enbart inbjudna gästerArrangörer: Nätverk Förvaltningsstyrning

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!