Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 16 maj 2018

Program för Offentliga Rummet

Konferensen äger rum i Göteborg på Svenska Mässan, den 23 - 25 maj 2018. Vi fyller successivt på med programpunkter!

Offentliga Rummet inleds den 23 maj med en nätverksdag där deltagare ges möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och nätverka om olika ämnen.

Den 24-25 maj arrangeras konferensen med 49 seminariepass och fyra gemensamma pass, i år med flera internationella talare.

Onsdag 23 maj, nätverksdag


18:30

 Mingel med förfriskningar

Torsdag 24 maj, konferensdag

08:30

Incheckning, tid att besöka utställare och kaffe


09:45

Gemensamt pass 1 (Stora scenen)

Välkomna till Offentliga Rummet 2018!

Tillsammans för en smartare välfärd.
Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering, SKL, Ann-Sofi Lodin, regiondirektör, Västra Götalandsregionen och Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad.

Leadership in complex systems - att fatta rätt beslut i en komplex värld.
Dave Snowden, professor, organisationsforskare, rådgivare till regeringar och företag i hela världen.


10:45

Tillfälle att besöka utställare, förflyttning till seminarielokal




12:40

Lunch, tillfälle att besöka utställare




15:40

Kaffe, tillfälle att besöka utställare, förflyttning till gemensam lokal


16:10

Gemensamt pass 2 (Stora scenen)

Strategier för länders och städers digitala utveckling


Den digitala inre marknaden
Jörgen Gren, EU-kommissionen

Oslos digitala transformation
Robert Steen, finansbyråd, Oslo stad

Ett unikt uppdrag: CDO för Sverige
Åsa Zetterberg, regeringens Chief Digital Officer


16:55

Gemensamt pass 3 (Stora scenen)

One Team Government – arbetssätt och ledarskap för framgångsrik digital transformation

Kit Collingwood, deputy director, Department of Work and Pensions, UK



17:40

Egen tid (paus)


19:30

Mingel och bankett


Fredag 25 maj, konferensdag

08:00

Tillfälle att besöka utställare



09:35

Tillfälle att besöka utställare, förflyttning till seminarielokal



10:30

Kaffe, tillfälle att besöka utställare, förflyttning till seminarielokal



11:45

Lunch, tillfälle att besöka utställare



13:40

Gemensamt pass 6 (Stora scenen)

Är AI lösningen på välfärdens utmaningar?

Göran Lindsjö, AI-rådgivare


14:30-14:45

Avslutning

Vi tackar Göteborg och presenterar nästa års värdstad.


Nyhetsbrev


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!