Publicerad: 28 februari 2018

Robert Steen om Oslos digitala transformation

Oslo har tagit fram en tydlig politisk målbild som synliggör hur offentliga tjänster ska erbjudas invånarna och hur invånarna ska göras delaktiga. Robert Steen, finansbyråd i Oslo, talar på Offentliga Rummet om Norges digitala transformation.

Robert Steen

Robert Steen

Robert Steen är finansbyråd för Arbeiderpartiet i Oslo och kommer till Offentliga Rummet för att berätta om hur Oslo arbetar med sin digitala transformation. Oslo har tagit fram en tydlig politisk målbild som synliggör hur offentliga tjänster ska erbjudas till invånarna och hur invånarna ska göras delaktiga.

Målbilden undanröjer också tveksamheter för medarbetarna. Fokus ligger på digital mognad snarare än teknisk utveckling. Robert Steen har en bakgrund inom digital media och startade finn.no vilket är Norges motsvarighet för Blocket.se.

Som finansbyråd har han det överordnade ansvaret för budget, personalfrågor och digitaliseringsarbetet i Oslo kommun.

Robert Steen talar den 24/5 kl 16:10.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!