Publicerad: 7 december 2017

Offentliga Rummet till Västra Götaland 2018

Värdar för Offentliga Rummet 2018 är Västra Götalandsregionen, VästKom och Göteborgs Stad. Vi ser fram emot att hysa värdskapet för Sveriges största och mest besökta konferens inom digitalisering.

I Västra Götaland har ett samarbete inom digitalisering funnits sedan år 2009 mellan landstinget och kommunerna när det gäller utveckling av gemensamma digitaliseringsprojekt. Sedan november 2015 finns också en länsgemensam digitaliseringsstrategi, den ”regionala digitala agendan”, vilken beslutats i regionstyrelsen. Agendan beskriver samverkan och samarbete som en nyckelfråga. Digitalisering ska åstadkomma bättre tjänster för invånare och näringsliv i länet, samt bidra till effektivare intern verksamhet.

– Genom detta värdskap vill vi förtydliga länets ambitioner att arbeta tillsammans inom området. Vi vill åstadkomma ett snabbare införande av digitaliseringens positiva effekter i våra verksamheter för att ge våra invånare nya och bättre möjligheter att umgås med oss inom offentlig sektor, säger Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen.

70 procent av invånarkontakterna

I Västra Götaland finns 49 kommuner som sedan många år samarbetat på ett strukturerat sätt med verksamhetsutveckling med stöd av IT. Kommunerna och Västra Götalandsregionen står för 70 procent av alla invånarkontakter hos de 1,7 miljoner människor som bor här.

– Vi ser så klart stora möjligheter med det samarbete mellan parterna som sker i länet och hoppas på ett utökat sådant framöver. Vi skulle också gärna se en ökad nationell styrning inom vissa områden för att underlätta för enskilda kommuner till exempel inom standardframtagning för kommunikation och tydligare införande av nationella tjänster, säger Thomas Jungbeck, direktör på VästKom, som har fyra kommunalförbund, ett stort landsting och 49 kommuner i sin samarbetssfär.

Nya digitala tjänster

– För oss är det självklart att vara delaktiga i arbetet med en digitaliserad modern offentlig sektor. Vi har arbetat med detta själva under många år, kommit långt inom flera områden och en stor kompetens finns inom staden. Nu lanseras flera nya digitala tjänster och flera mer servicevänliga tjänster, som efterfrågas av våra brukare, testas för införande just nu, säger Helena Mehner, Kommunikationsdirektör på Göteborgs Stad.

Varmt välkommen till Västra Götaland och Göteborg den 23 maj - 25 maj!

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!