Publicerad: 28 februari 2018

Göran Lindsjö talar på Offentliga Rummet

Göran Lindsjö är rådgivare och föreläsare inom artificiell intelligens (AI). På Offentliga Rummet diskuterar han trender, exempel, möjligheter och fallgropar, när AI ses som lösningen på välfärdens utmaningar.

 

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö

Samtidigt som välfärden står inför stora utmaningar i många länder ser alltfler regeringar artificiell intelligens (AI) som ett viktigt verktyg för att kombinera en hög kvalitet med rimliga kostnader. Detta har resulterat i en snabb utveckling med många nya tillämpningar inom välfärdssektorn världen över. Göran Lindsjö diskuterar dessa trender liksom exempel, möjligheter och fallgropar med AI.

Göran Lindsjö har en lång ledarerfarenhet inom näringslivet och offentlig förvaltning, där han arbetat med större förändringsprojekt. Han har tidigare arbetat på Regeringskansliet med lednings- och styrningsfrågor kopplade till digitalisering. Arbetet har skett horisontellt över departementsgränserna och med flera av de större myndigheterna. Görans främsta specialitet är artificiell intelligens (AI) och han är ofta anlitad som rådgivare inom strategiska frågor.

Göran är också en frekvent föreläsare och inspiratör på seminarier, konferenser och på universitet över hela världen. Han är associerad konsult hos Stockholmsbaserade managementkonsultbolaget Governo, och har även ett omfattande kontaktnät inom AI i USA bland de främsta företagen, universiteten, analytikerna och statsförvaltningen.

Dessutom har Göran startat och drivit företag specialiserade inom AI. På Offentliga Rummet delar Göran Lindsjö med sig av den senaste utvecklingen inom området och vilka möjligheter som finns för offentlig verksamhet.

Göran Lindsjö talar den 25/5 kl. 13.40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!