Publicerad: 12 februari 2018

Göran Lindsjö talar på Offentliga Rummet

Göran Lindsjö är en framstående rådgivare och föreläsare inom artificiell intelligens (AI). På Offentliga Rummet delar han med sig av den senaste utvecklingen inom området och dess konsekvenser och möjligheter för offentlig verksamhet.

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö

Göran Lindsjö har en lång ledarerfarenhet inom näringslivet och offentlig förvaltning, där han arbetat med större förändringsprojekt. Han har tidigare arbetat på Regeringskansliet med lednings- och styrningsfrågor kopplade till digitalisering. Arbetet har skett horisontellt över departementsgränserna och med flera av de större myndigheterna. Görans främsta specialitet är artificiell intelligens (AI) och han är ofta anlitad som rådgivare inom strategiska frågor.

Göran är också en frekvent föreläsare och inspiratör på seminarier, konferenser och på universitet över hela världen. Han är associerad konsult hos Stockholmsbaserade managementkonsultbolaget Governo, och har även ett omfattande kontaktnät inom AI i USA bland de främsta företagen, universiteten, analytikerna och statsförvaltningen.

Dessutom har Göran startat och drivit företag specialiserade inom AI. På Offentliga Rummet delar Göran Lindsjö med sig av den senaste utvecklingen inom området och vilka möjligheter som finns för offentlig verksamhet.

Göran Lindsjö talar den 25/5 kl. 13.40

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!