Publicerad: 6 mars 2018

EU-kommissionens strategi för en digital inre marknad

Den digitala inre marknaden är ett prioriterat insatsområdet för den nuvarande EU-kommissionen. En central person i arbetet är svensken Jörgen Gren, som talar på Offentliga Rummet.

Jörgen gren

Jörgen Gren är kabinettsmedlem hos kommissionens vice ordförande Andrus Ansip, som ansvarar för den digitala inre marknaden. Jörgen gästar Offentliga rummet för att berätta om EU-kommissionens strategi och pågående initiativ för att skapa en digital inre marknad och stärka Europas digitala konkurrenskraft.

Jörgen Gren har arbetat för kommissionen sedan 1996. Han har haft administrativa uppdrag inom bl.a. generaldirektoratet för regionalpolitik och varit chef inom det generaldirektorat som ansvarar för EU:s strategier för den digitala inre marknaden, internetsäkerhet, it-forskning och digital innovation. Han var också chef för press- och mediaenheten för det svenska ordförandeskapet 2009.

Till hans nuvarande ansvarsområden hör bland annat ansvaret för att koordinera arbetet med att ta bort restriktioner och undvika konsumentdiskriminering samt att ha en fungerande marknad när det gäller bland annat copyright, paketleveranser och datamoln.

Jörgen Gren talar den 24/5 klockan 16:10.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!