Publicerad: 14 februari 2018

Dags att nominera till Guldlänken

Utmärkelsen Guldlänken 2018 premierar innovationer i offentlig verksamhet med påvisade effekter. Bidraget ska även ha en potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser. Nominera till Guldlänken senast 15 mars.

Guldlänken

Sveriges kommuner, landsting, regioner och myndigheter står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar för att kunna skapa en smartare välfärd. Här är digitaliseringen en viktig möjliggörare. Utmärkelsen Guldlänken bidrar till större genomslag för nya initiativ och lösningar som ger påvisade positiva effekter för medborgare och/eller medarbetare. Ambitionen är att medverka till att öka spridningen av framgångsrika innovativa lösningar och praktiker som redan finns.

Kriterier för utmärkelsen

De kriterier som finns inför Guldlänken 2018 är:

  • De nominerade ska vara delar eller hela verksamheter inom kommuner, landsting, regioner eller myndigheter.

Innovationen ska:

  • ha gett påvisbar effekt för medborgare och/eller verksamheten
  • ha potential för spridning till andra offentliga verksamheter/platser.
  • ha utvecklats i samverkan

Nominera till Guldlänken 2018

Processen

Nomineringen är öppen fram till och med torsdagen den 15 mars. I slutet av mars kommer en jury att utse 10 semifinalister och därefter samla in kompletterande material. I slutet av april utses 3 finalister. Finalisterna får tillfälle att presentera sig under Offentliga Rummet och deltagarna vid konferensen får sedan rösta fram vinnare. Vinnaren presenteras och mottager priset den 24 maj på Offentliga Rummet.

Juryn består av representanter från arrangerande organisationer samt Cecilia Lejon, PWC, Johan Quist, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet och Fredrik Svärd, LegalTech.

Om Guldlänken

Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!