Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 14 januari 2018

Guldlänken 2017 till Trelleborgs kommun

Guldlänken 2017 har gått till Trelleborgs kommun. Juryns motivering var: ”Digitaliseringen skapar nya möjligheter som samtidigt utmanar gamla normer och regelverk. För att modigt tagit täten inom en traditionsbunden samhällssektor, skapat helt nya lösningar baserade på nationell infrastruktur och kommunal kreativitet och därmed förändrat förutsättningarna radikalt för människor i behov av stöd utses Trelleborgs kommuntill vinnare av Guldlänken 2017!”

Vinnarna av Guldlänken 2017, Trelleborgs kommun

Priserna delades ut av statssekreteraren Alf Karlsson, biträdd av Martin Andreasson från SKL och Ann-Mari Fineman från Vinnova, på konferensen Offentliga Rummet i Sundsvall 31 maj 2017.

Trelleborgs kommun har radikalt förändrat arbetet med försörjningsstöd. Här ingår digitala lösningar som minskat handläggningstiderna från tio dagar till maximalt 24 timmar. Man går också vidare med en avancerad processautomatisering som också sprids till andra verksamhetsområden.

Logotyp guldlänken

Mod i offentlig verksamhetsutveckling

Juryn lyfter fram modet att i en lång process, minst tio år, envist arbetat för en ny syn på ekonomiskt bistånd trots stort motstånd i tidiga skeden. Här ingår i grunden ett nytt sätt att se på hela detta annars ganska traditionstyngda verksamhetsområde, på relationen mellan kommunen och de medborgare som har behov av ekonomiskt stöd, vilket lett fram till en effektivisering där 90 procent av handläggningstiderna kapats bort. Delvis finns här också kopplingar till den nationella infrastrukturen för ekonomiskt bistånd, SSBTEK och vinnaren är därmed ett spännande exempel på relationen mellan lokal innovation och de nya nationella infrastrukturella förutsättningar som nu växer fram inom flera områden.

Juryn ser detta som ett riktigt bra exempel på mod i offentlig verksamhetsutveckling. Det är också ett exempel som snabbt kan få effekter i hela landet och steg på en väg som också kan innebära förnyelse av andra offentliga verksamhetsområden.

Särskilt fokus på förändring

Guldlänken har i år särskilt fokuserat mod i förändring. Efter en process med öppna nomineringar tog juryn fram tolv semifinalister. Efter ytterligare behandling utsågs tre finalister som samtliga presenterade sig under konferensen. Utöver vinnaren var det Anette Falkenrot, som tillsammans med kolleger i Västra Götalandsregionen på olika sätt arbetat aktivt för att släppa in olika perspektiv och kompetenser och därmed öppna upp en ibland ganska sluten offentlig värld, vården, för verksamhetsförnyelse samt Efterlevandeguiden.se där många aktörer samverkat modigt och effektivt för att skapa ett uppskattat stöd för att hantera alla de frågor som uppstår i samband med att en nära anhörig dör.

Arrangörer av Guldlänken 2017 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet. Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!