Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 17 mars 2016

Guldlänksvinnare 2010

Vinnaren av Guldlänken blev år 2010 Miljöförvaltningen i Stockholms Stad för sin innovativa e-tjänst. Priset delades ut av kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell i samband med konferensen Offentliga Rummet i Sandviken. 

Juryns motivering

En innovativ e-tjänst som dramatiskt underlättar processen för att få tillstånd att borra efter bergvärme. Juryns motivering var: För en kreativ och innovativ tjänsteutveckling, i kombination med en väl genomförd integration mellan olika system, samt en genomtänkt utveckling av externa och interna processer, utses miljöförvaltningen i Stockholms stad till vinnare av Guldlänken 2010.

Antalet bergvärmeanläggningar växer snabbt och med detta ökar också antalet tillståndsärenden för de borrhål som anläggningarna kräver. Dessa ärenden innehåller en omfattande och komplex manuell hantering för fastighetsägare, entreprenörer och förvaltning. Vinnaren av Guldlänken visar hur man kan gå över till en digital process genom att integrera information i flera system.

I det första läget ger den ett spännande digitalt kartstöd till fastighetsägare/entreprenör när det gäller att välja plats och vinkel för ett nytt borrhål, bland annat med hänsyn till andra borrhål i närheten. I nästa läge får man stöd för att skapa en korrekt ansökan som sedan ger en snabb och rationell hantering inom förvaltningen. Juryn är särskilt imponerad av hur man arbetat med utveckling och förändring av både interna och externa processer fram till en färdig tjänst som skapat stora fördelar för alla inblandade intressenter.


Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!