Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 17 mars 2016

Guldlänksvinnare 2009

Guldlänken 2009 gick till Fornsök, en e-tjänst som utvecklats av Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket och Statens maritima museer.

Juryns motivering löd: För ett kreativt och innovativt arbete i en aktiv samverkan mellan flera aktörer som förnyat ett i högsta grad traditionellt område på ett spännande, öppet, lönsamt och väl genomfört sätt.

Fornsök är en kartbaserad tjänst som ger tillgänglighet för alla kända fornminnen i Sverige för både allmänhet och professionella användare. Den har, enlig juryn, alla förutsättningar för att ge stora bidrag till ett växande historie- och fornminnesintresse i Sverige.

Vinnarna utsågs i samband med konferensen Offentliga Rummet i Norrköping.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!