Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 17 mars 2016

Guldlänksvinnare 2007

SAM Internet från Jordbruksverket, som vann Guldlänken 2007, gick även vidare till finalen av European eGovernments Awars. SAM Internet medverkade också samma år vid eChallanges i Haag.

Vinnare SAM Internet – Jordbruksverket

Juryns motivering löd: SAM Internet är en innovativ och avancerad tjänst som genomförts på ett bra sätt. Tjänsten hjälper lantbrukare med ansökningar om jordbruksstöd. I tjänsten får målgruppen stöd i form av en väl utvecklad karthantering och lättanvända GIS-funktioner.

I tjänsten finns också kopplingar till olika databaser som ger användaren en hel del färdiga uppgifter samt många kontroller som gör det lättare att gå igenom den komplexa ansökningsprocessen med gott resultat. För myndigheten innebär tjänsten bland annat att ansökningarna håller en högre kvalitet än tidigare och att de kan behandlas på ett mer rationellt sätt.

Sedan tjänsten lanserades 2002 har vidareutvecklingen drivits ambitiöst. SAM Internet bör även ha en potential för användning i andra EU-länder.

För en alldeles särskilt innovativ kombination av olika IT-stöd med stort fokus på användarnyttan inom ett komplext område samt för en tjänst som givit viktiga resultat men som har stor potential att leverera ännu mer – i Sverige och i andra länder – går Guldlänken 2007 till Jordbruksverket och SAM Internet!

Hedersomnämnande

 

Klamydia.se – Västra Götalandsregionen och Västerbottens läns landsting

Juryns motivering löd: Klamydia.se är en tjänst med stor betydelse för folkhälsan som också visar på innovativ samverkan på olika plan. Själva tjänsten erbjuder klamydiatestning via nätet där målgruppen beställer test och även får provsvar. Bakom tjänsten finns samverkan med laboratorier och sjukvårdsresurser. Tjänsten är en del i en strukturerad samverkan med olika informationsinsatser.

En av effekterna är att andelen män som testar sig fördubblats. En annan effekt är att kostnaden för nättest bara är en sjättedel av kostnaden för test på mottagning. Slutligen finns ytterligare en viktig samverkansaspekt: Jämfört med statlig förvaltning har kommuner och landsting ansvar för fler tjänster med färre användare per tjänst.

Avsaknaden av givna vägar för gemensamma lösningar för många kommuner/landsting skapar större utmaningar för rationell användning av e-tjänster. Klamydia.se hanterar detta med hjälp av ett avknoppningsföretag från forskningen som svarar för gemensam drift och förvaltning. Just nu används tjänsten av Västerbottens läns landsting och Västra Götalandsregionen, men den erbjuds även andra.

För att ha skapat en viktig tjänst med hjälp av en alldeles särskilt innovativ samverkan – till nytta för medborgare, folkhälsa och sjukvård – tilldelas Klamydia.se från Västra Götalandsregionen och Västerbottens läns landsting juryns hedersomnämnande 2007.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!