Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 17 mars 2016

Guldlänksvinnare 2004

Nutek, Stockholms Läns Landsting och Tullverket kammade hem Guldlänken 2004.

Vinnare i Bästa samverkan är Nutek med Företagarguiden

Nutek mottog priset

Nutek mottog priset

Juryns motivering löd: Företagarguiden är en väl genomförd idé som genom samverkan med 80 myndigheter ger företagare en enda ingång till information och kommunikation. Tjänsten tillhandahåller såväl checklistor och guider som koordinerade svar från berörda myndigheter. Nutek har skapat en användbar och samhällsnyttig tjänst som sätter medborgaren i fokus och främjar tillväxt och entreprenörskap.

Vinnnare i Bästa e-tjänst är Stockholms Läns Landsting med Mina Vårdkontakter

Stockholms Läns Landsting mottog priset

Stockholms Läns Landsting mottog priset

Juryns motivering löd: Stockholms läns landsting har med Mina Vårdkontakter på Vårdguiden väsentligt förbättrat medborgarnyttan av en tjänst som i vardagen är svårnådd. Med tydlig och relevant kommunikation, interaktion och återkoppling till den enskilde individen såväl som vårdgivare har man visat på ett banbrytande vägval för offentlig sektor.

Vinnare i Bästa e-tjänst: Tullverket med Småföretagarpaketet

Tullverket mottog priset

Tullverket mottog priset

Juryns motivering löd: Med ett gediget kundfokus tillhandahåller Tullverket stöd för småföretagens utrikeshandel. Småföretagarpaketet på det Virtuella Tullkontoret är en välutvecklad och informationstät webbplats som är strukturerad utifrån målgruppens behov, och som med hjälp av många slags e-tjänster ger effektivitetsvinster för alla parter.

Prisskulpturen i svart diabas och med förgyllda länkar är skapad av konstnären Irene Nordh.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!