Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 17 mars 2016

Guldlänksvinnare 2003

I klassen Demokrati kammade Region Skåne hem Guldlänken. Vinnare i klassen Service blev Konsumentverket. Prisutdelningen skedde 12 juni i samband med konferensen Offentliga Rummet.

I kategorin Demokrati vann Region Skåne

Region Skåne mottog priset

Region Skåne mottog priset

Juryns motivering löd: Under rubriken "Politik & påverkan" hittar medborgarna enkelt vilka som styr och hur man följer och påverkar politiken i Region Skåne. Webbplatsen ger på ett föredömligt sätt direkt tillgång till mötesunderlagen. Detta kompletteras med väl utformad strömmande video vars enkla navigeringsmöjligheter medger ökad insyn och delaktighet. Ett överskådligt debattforum sätter sedan pricken över i.

I kategorin Service vann Konsumentverket

Konsumentverket mottog priset

Konsumentverket mottog priset

Juryns motivering löd: Konsumentverkets webbplats har hög servicenivå till såväl konsumenter som företag. Den har redaktionellt hög klass och många interaktiva funktioner som på ett effektivt sätt utnyttjar Internets möjligheter till matnyttiga tjänster. Man försöker dessutom hålla sig ajour med användarnas aktuella frågor genom att registrera de vanligaste sökorden och anpassa webbplatsens innehåll därefter.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!