Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 17 mars 2016

Guldlänksvinnare 2002

Prisutdelningen genomfördes i samband med konferensen Offentliga Rummet i Luleå och prisutdelare var näringsminister Björn Rosengren.

Prisutdelningen genomfördes i samband med konferensen Offentliga Rummet i Luleå.

I kategorin Demokrati: Norrmalms Stadsdelsnämnd inom Stockholms Stad

Näringsministern Björn Rosengren delade ut priserna

Näringsministern Björn Rosengren delade ut priserna

Juryns motivering löd: Norrmalms stadsdelsnämnd har med sin webbplats gett invånarna i stadsdelen utökade möjligheter att bli aktiva i den närdemokratiska processen. Genom verktyget INSYN kan nu medborgarna debattera stadsdelsnämndens ärenden innan beslutet tas och dessutom få möjligheten att 2-4 gånger per år delta i olika rådslag. Webbplatsen erbjuder även en "agent" som underlättar för den enskilde att följa specifika frågeställningar. Agentfunktionen är flexibelt uppbyggd och utnyttjar Internets möjligheter på ett föredömligt sätt genom att låta individens personliga intresseområden styra informationsflödet. Den aktiveras genom att man skriver in sökord i fritext för de frågor man vill följa. Detta gör det möjligt för stadsdelens invånare att alltid hålla sig uppdaterade på de personliga hjärtefrågorna och därmed delta i debatten på ett mycket tidseffektivt och stimulerande sätt.

I kategorin Service vann Infomedica

Näringsministern Björn Rosengren delade ut priser

Näringsministern Björn Rosengren delade ut priser

Juryns motivering löd: Infomedica lanseras som "Sveriges enda public servicetjänst för hälsa på nätet." Webbplatsen www.infomedica.se är landstingens och apotekets gemensamma satsning och har därför getts en tydlig innehållsdeklaration redan på första sidan: "Kunskap och information om hälsa och sjukvård. Ägs av Sveriges landsting och apoteket." Informationen inom detta känsliga område känns därför extra pålitlig och är märkt med såväl författare som datum. Den är dessutom lättläst och gratis. Man utnyttjar Internetmediet väl, genom att erbjuda flera lättanvända sökmetoder.

Infomedica är en innehållsrik webbplats med en kvalitetssäkrad information och en egen gratis "fråga doktorn"-spalt. Där finns möjligheten att anonymt ställa mycket personliga frågor och samtidigt vara säker på att man alltid får professionella svar. Genom att samordna information från flera aktörer och källor till ett gemensamt nationellt forum utnyttjas resurserna effektivt och dubbelarbete undviks. Dessutom får användarna på ett kostnadseffektivt sätt tillgång till en stor informationsmängd.

Hedersomnämnande

Guldlänkens syfte är ju att premiera de som på bästa sätt utnyttjar Internet i sin dialog med medborgarna. I det sammanhanget så bör även tillgängligheten för människor med olika typer av funktionshinder vägas in. Guldlänken har därför kontaktat Hjälpmedelsinstitutet, vilka varit vänliga nog att göra en utvärdering av vinnarnas webbplatser med avseende på tillgängligheten. Undersökningen är ganska omfattande och låter sig inte återges i korthet, utan resultatet överlämnas i sin helhet till pristagarna för enskild utvärdering då det finns en del förbättringar att genomföra.


Här vill juryn dessutom passa på att ge Handikappombudsmannen ett särskilt hedersomnämnande. Deras webbplats www.ho.se är utformad med en rad olika hjälpmedel och inställningsmöjligheter som utnyttjar Internet-tekniken väl.
Juryn anser att denna webbplats är ett mycket föredömligt exempel på vad som kan göras för att förbättra gränssnittet och underlätta för människor med olika typer av funktionshinder.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!