Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 17 mars 2016

Guldlänksvinnare 2001

Jämtlands Läns Landsting och RSV vann Guldlänken 2001. Priserna delades ut på Offentliga Rummet i Karlskrona den 15 maj 2001.

De två klasserna skall utifrån användarnas perspektiv (medborgarna eller företagen) betona utökad demokrati respektive förbättrad service.

I kategorin Demokrati vann Jämtlands Läns Landsting

Priset till Jämtland Läns Landsting delades ut av statsrådet Britta Lejon

Priset till Jämtland Läns Landsting delades ut av statsrådet Britta Lejon

Juryns motivering löd: Med målsättningen att tillhandahålla korrekt, nyanserad och uppdaterad information och samtidigt möta invånarnas allt större behov av att kunna direktkommunicera med politiker och landstingsdirektör har Jämtlands läns landsting med sin webbplats gett medborgarna i Jämtland utökade möjligheter att ta del av vad som pågår i landstinget.

Genom att gå in via "Politiskt forum" kan man ställa frågor till de olika partierna eller direkt till politikerna samt nå övrig politisk information, möteshandlingar osv.

Dessutom finns en separat kanal via AktuEllen med ett frågeforum direkt till landstingsdirektören.

I kategorin Service vann Riksskatteverket, RSV

Priset delades ut av statsrådet Britta Lejon

Priset delades ut av statsrådet Britta Lejon

Juryns motivering löd: RSV har under en lång tid satsat på utökad tillgänglighet och förbättrad service genom självbetjäning via Internet. Antalet nåbara tjänster via webbplatsen ökar hela tiden vilket underlättar för såväl den enskilde besökaren som för företag.

Med sin nya layout har webbplatsen blivit mer lättorienterad och via länkarna "Gå direkt" eller "Mest efterfrågat" kommer man snabbt åt de mest aktuella och frekventerade sidorna.

Språket och gränssnittet är väl anpassat för de vitt skilda målgrupperna och webbplatsens användbarhet är hög. Webbplatsen med sitt rikliga innehåll och sin nya utformning ger en väsentligt förbättrad service för enskilda medborgare och företag.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!