Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 17 mars 2016

Guldlänksvinnare 2000

År 2000 delades guldlänken ut till två kategorier: Demokrati och service. Utmärkelsen gick till Luftfartsverket och PRV.

Vinnare I kategorin demokrati var Luftfartsverket

Juryns motivering löd: Luftfarstverket har med den nya webbplatsen , NyFlygplats.net, skapat en helt ny typ av forum för en avancerad demokratisk dialog med medborgarna inför projekteringen av en ny flygplats i södra storstockholmsområdet. Webbplatsen har på ett innovativt sätt utnyttjat Internet tekniken för att släppa in och låta alla parter komma till tals i en viktig fråga långt innan beslutet tas. Intresserade medborgare kan här vara med i dialogen och ställa frågor till olika intresseorganisationer, myndigheter och beslutsfattare direkt via webbplatsen.

På NyFlygplats.net finns förutom ett omfattande bakgrundsmaterial, även ett antal interaktiva funktioner som inbjuder och skapar dialog via ledorden -Tyck till, -Åsiktsnät och -Diskussion.

Webbplatsen är speciell därför att den låter alla berörda parter bidra med uppfattningar och information i en angelägen fråga och alla intressegrupper finns representerade.

Initiativet med NyFlygplats.net banar säkert väg för flera satsningar av detta slag vilket på sikt kan bidra till att stärka medborgarnas engagemang och känsla av delaktighet i olika samhällsfrågor.

Vinnare i kategorin Service är PRV

Juryns motivering löd: PRV har med hjälp av Internet reformerat och utvecklat sitt tjänsteutbud till medborgare och företag på ett mycket föredömligt sätt. På den nya webbplatsen har man åstadkommit ett gränssnitt som tar hänsyn till såväl den ovana besökarens behov av guidad vägledning som den erfarne besökarens behov av att nå önskad information så snabbt som möjligt.

För den ovana besökaren används en användaranpassad terminologi, kompletterad med en serie frågor för att komma fram till rätt skyddsform och rätt blankett, samt med tydliga instruktioner om hur man bäst fyller i den. Samtidigt kan den vana användaren nå önskad information med så få klick som möjligt.

Språket och gränssnittet är väl anpassat för de vitt skilda målgrupperna och webbplatsens användbarhet är hög. Satsningen har lett till stora besparingar för PRV, och väsentligt förbättrad service för enskilda medborgare och företag.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!