Offentliga Rummet logotyp
Publicerad: 14 maj 2018

Om Guldlänken

Guldlänken har funnits sedan 1999 och premierar och stimulerar den mest innovativa förvaltningsutvecklingen inom det offentliga Sverige. Arrangörer av Guldlänken 2018 är Sveriges Kommuner och Landsting, Vinnova, staten genom Regeringskansliet och eSam samt konferensen Offentliga Rummet.

Sveriges kommuner, landsting, regioner och myndigheter står inför utmaningar som kräver nya arbetssätt och lösningar för att kunna skapa en smartare välfärd. Här är digitaliseringen en viktig möjliggörare. Utmärkelsen Guldlänken bidrar till större genomslag för nya initiativ och lösningar som ger påvisade positiva effekter för medborgare och/eller medarbetare. Ambitionen är att medverka till att öka spridningen av framgångsrika innovativa lösningar och praktiker som redan finns.

Processen

Nomineringen var öppen fram till och med torsdagen den 15 mars. I slutet av mars utsåg en jury 10 semifinalister efter att ha samlat in kompletterande material. I början av maj blev finalisterna klara. Finalisterna får tillfälle att presentera sig under Offentliga Rummet och deltagarna vid konferensen får sedan rösta fram vinnare via konferensappen. Vinnaren presenteras och får motta priset den 24 maj på Offentliga Rummet.

Juryn

Juryn består av representanter från arrangerande organisationer samt Cecilia Lejon, PWC, Johan Quist, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads Universitet och Fredrik Svärd, LegalTech.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tipsa:


User information

Tack för att du hjälper oss!